Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „U Baczyńskiego” za rok 2016 – 2017

Kategoria: Stowarzyszenie u "Baczyńskiego" Opublikowano: poniedziałek, 26 sierpień 2019 adminwww

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „U Baczyńskiego” za rok 2016 – 2017

Stowarzyszenie „U Baczyńskiego” zostało powołane 14.12.2015r. na wniosek Komitetu założycielskiego. Postanowieniem z dnia 29.01.2016r. Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa – Śródmieście dokonał wpisu  do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 000059 9372, nadając również NiP i Regon. Otworzono rachunek Stowarzyszenia w Banku PKO SA oddział w Tarnowie. Zamówiono stosowne pieczątki na kwotę 75,01 zł.

W związku z potrzebą promocji  szkoły i zapisów do klas pierwszych zostały nagrane spoty reklamowe na antenie RDN Małopolska, za które zapłacono 1537,50 zł. Dnia 05.03 2016r. zorganizowano Dni Otwarte „ Baczyńskiego” dla przyszłych pierwszoklasistów.

W maju 2017r. opracowano projekt na konkurs grantowy w ramach programu „Potęga” – IV edycja do Fundacji. Projekt ten nie zyskał akceptacji fundacji. W czerwcu 2017r. opracowano projekt grantowy „Fajne granty T- Mobile 2017” i uzyskano kwotę dofinansowania – 2000 zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację projektu „Kolorowe programowanie”, w tym na zakup trzech ozobotów, zestaw konstrukcyjny, markery, papier. Przeprowadzono cykl zajęć z nauki programowania dla uczniów klas 1-3 PSP w Zgłobicach oraz dzieci 6 –letnich z Niepublicznego Przedszkola „Kraina Marzeń” ze Zgłobic. Dziękujemy paniom A. Niedojadło i p. B. Świderskiej za przeprowadzenie i promowanie nauki oprogramowania i nowych technologii wśród najmłodszych dzieci.

Za rok 2016, 2017 złożone zostało zeznanie podatkowe  CIT- 8.

W ramach realizacji zadania publicznego „Pomoc społeczna oraz ochrona i promocja zdrowia” – opracowano i złożono do Urzędu Gminy Tarnów projekt „Tropiciele letnich przygód” – półkolonia letnia. Projekt ten nie uzyskał akceptacji komisji.

Stowarzyszenie było współorganizatorem X Gminnego Festiwalu Kultury Dziecięcej. Zebrane środki na ten cel zostały przeznaczone na zakup nagród dla uczestników festiwalu.

W marcu 2018 r. ponownie opracowano i złożono wniosek na projekt „Profilaktyka dzieci i młodzieży – pozytywny rozwój dzieci i młodzieży, zachowania ryzykowne”, który został złożony do Urzędu Gminy w ramach realizacji zadania publicznego „Pomoc społeczna oraz ochrona i promocja zdrowia”. Projekt opiewał na kwotę 5500 zł – otrzymano dofinansowanie w wysokości 500 zł.

Opracowano i złożono również projekt do Fundacji BGK J.K. Steczkowskiego na realizację festiwalu pieśni i piosenki patriotycznej w 100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę „ Rodziny dla Niepodległej”. Z powodu dużego zainteresowania projektem brakło środków na realizację wszystkich zgłoszonych. Stowarzyszenie nadal poszukuje różnych grantów na realizację swoich zadań statutowych.

Odsłony: 1026