Projekt "Edukacja prawna dla dzieci i młodzieży"

Projekt Edukacja prawna dla dzieci i młodzieży realizuje Stowarzyszenie Podaruj Dzieciom Promyk Słońca www.pdps.pl